Hadice Tygon®

hadice tygon

Hadice Tygon® – obecné informace

Hadice Tygon® jsou ochrannou známkou termoplastových hadic vyráběných firmou Saint-Gobain Performance Plastic’s. Tyto hadice jsou vyráběny z různých receptur (směsí) plastů, mezi nimiž jsou následující materiály: silikon, PVC, polyuretan, fluoropolymery, termoplastické elastomery a další plasty.

S ohledem na fyzikálně-chemické vlastnosti a jakost použitých materiálu mají vyráběné hadice řadu unikátních vlastností jako jsou: průzračnost, elasticita, odolnost zalomení, pružnost, nízký prostup plynů stěnou, chemická odolnost, hladkost povrchu, nehemolytyčnost, atoxicita a biokompatibilita.

Řada nejrůznějších směsí, používaných při výrobě hadic Tygon® umožňuje celou řadu oblastí aplikací jako jsou: potravinářství, farmacie, biotechnologie, chemický a petrochemický průmysl, laboratoře, peristaltická čerpadla.

Název hadice Tygon® vešel do povědomí v řadě průmyslových odvětví a vědeckých disciplín a stal se synonymem jakosti a preciznosti provedení.

Firma Tubes International pomáhá s volbou hadice pro konkrétní aplikace, eventuálně dodává vzorky pro testování zákazníkem. Po předchozím uvedení pracovních parametrů (tlak, médium, eventuálně další parametry) je možné pro média, uvedená v tabulce chemických odolností výrobce, vystavit prohlášení o shodě.

Hadice pro peristaltické pumpy, čili pro čerpadla v nichž otáčející se rotor, na němž jsou upevněny přítlačné kladky, stlačuje stěny vložené hadice a přemisťuje tak kapalné nebo polotekuté substance uvnitř hadice. Hadice pro peristaltická čerpadla jsou vyráběny z mimořádně elastických pryží (přírodní pryž, NBR, CSM, EPDM, silikon a další), odolných otěru, stlačení a s odpovídající chemickou odolností. Mohou být vyztuženy textilní vložkou.

Použití peristaltických hadic (příklady):

 • potravinářský průmysl (mléko, jogurty, zmrzliny, ovocné šťávy, nápoje, sirupy, džemy, čokoláda, vejce, omáčky, oleje, tuky);
 • kosmetický průmysl (mýdlo, zubní pasty, šampóny, kondicionéry, barvy na vlasy, kosmetické meziproduty, krémy);
 • chemický průmysl (kyseliny a zásady, kaustická soda, kaučukové mléko, pryskyřice, lepidla, detergenty, rozpouštědla, pigmenty, bělidla);
 • stavební průmysl (kaly, barvy, pigmenty, laky, destilovaná voda, vápenné mléko, cementový potěr, bentonit, splašky);

Pro správnou volbu hadice (náhradního dílu) k peristaltické pumpě kontaktujte Tubes International a uveďte mimo média také pracovní parametry:

 • jaká je vnější vrstva nyní používané hadice hrubá nebo velmi hladká;
 • vnější a vnitřní průměr hadice;
 • jak dlouhý je instalovaný úřezek hadice;
 • má rozšířené koncovky, jejich vnější a vnitřní průměr a délku.

S ohledem na nejčastější aplikace lze hadice Tygon® rozdělit na:

 • Univerzální hadice:
  • Tygon® S3™E-3603: univerzální hadice pro laboratorní použití a peristaltická čerpadel, bez ftalátů a BPA (Bisfenolu A).
  • Tygon® B-44-4X I.B.: univerzální, elastická hadice, vyztužená polyesterovým opletem, netoxická bez chuti a zápach.
 • Průmyslové hadice pro peristaltická čerpadla:
  • Tygon® A-60-G: univerzální, černá, elastická hadice, odolná otěru, stárnutí, ozonu a tepelnému záření.
  • Tygon® Chemical: krémově bílá chemická hadice s duší odolnou působení kyselin, zásad, solí, ketonů, alkoholů a dalších chemikálií.
  • Tygon® E-1000: měkká a elastická hadice s dobrou odolností agresivním chemikáliím. Ideální pro peristaltická čerpadla s nízkými otáčkami a pro lepivé substance.
  • Versilon™ F-5500-A: černá, elastická hadice, vyrobená z fluorelastomeru. Doporučena pro transport světlocitlivých a agresivních médií.
  • Tygon® A-60-F: univerzální, béžová hadice, bez chuti a zápachu, výjimečně elastická a odolná deformaci.
 • Hadice pro styk s potravinami do peristaltických čerpadel; splňují požadavky FDA a Nařízení EU EC 1935/2004 a 10/2011/EU::
  • Tygon® XL-60: průhledná hadice bez ftalátů s vysokou elasticitou, odolná ozonu, kyslíku a stárnutí. Odolná většině kyselin a zásad.
  • Tygon® S3™E-LFL: krystalicky průhledná hadice, používaná v potravinářství, kosmetice, farmacii a chemii. Odolná otěru, stárnutí a chemikáliím, netoxická.
 • Hadice pro potraviny, transportní; splňující požadavky FDA a Nařízení EU EC 1935/2004 a 10/2011/EU:
  • Tygon® S3™B-44-3: univerzální, krystalicky průhledná, lehká a elastická hadice, bez ftalátů.
  • Tygon® 2375-C: průhledná, elastická hadice pro kyseliny, zásady, ketony, soli a alkoholy.
 • Hadice pro mlékárenství:
  • Tygon® S3™M-34-R: zcela průhledná hadice s hladkou vnitřní stěnou, splňující požadavky FDA a Nařízení EC 1935/2004 a 10/2011/EU.
  • Tygon® S3™ A24-C: hadice pro transport vzduchu v dojících zařízeních, odolná plnému vakuu, určena pro spolupráci s hadicí Tygon® S3TM M-34-R při dojení mléka.
 • Průmyslové hadice:
  • Versilon™ C-210-A: univerzální, průhledná, polyuretanová hadice, odolná otěru.
  • Versilon™ C-544-A I.B.: univerzální, průhledná, tlaková polyuretanová hadice, odolná otěru, vyztužená opletem.
  • Tygon® A-60-F I.B.: univerzální, béžová hadice pro potraviny, vyztužená polyesterovým opletem.
 • Hadice pro chemické procesy a transport paliv:
  • Tygon® F-4040-A: poloprůhledná, žlutá hadice pro transport ropných látek s obsahem bioetanolu max.10%. Odolná stárnutí, ozonu a UV záření.
  • Tygon® R-3400: elastická, černá hadice, odolná chemikáliím, ozonu a atmosférickým vlivům. Zvláště doporučena pro světlocitlivá média.
  • Tygon® LP-1200: elastická hadice pro transport ropných látek s obsahem bioetanolu do 100%. Velmi nízký koeficient průniku aromatických uhlovodíků stěnou.
 • Fluoropolymerové hadice:
  • Versilon™SE-200: průhledná hadice s duší z fluoropolymeru FE. Odolná velmi agresivním chemikáliím, rozpouštědlům, metyletylketonu (MEK), apod.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?