Hadice Tygon®

hadice tygon

Hadice Tygon® – obecné informace

Hadice Tygon® jsou ochrannou známkou termoplastových hadic vyráběných firmou Saint-Gobain Performance Plastic’s. Tyto hadice jsou vyráběny z různých receptur (směsí) plastů, mezi nimiž jsou následující materiály: silikon, PVC, polyuretan, fluoropolymery, termoplastické elastomery a další plasty.

S ohledem na fyzikálně-chemické vlastnosti a jakost použitých materiálu mají vyráběné hadice řadu unikátních vlastností jako jsou: průzračnost, elasticita, odolnost zalomení, pružnost, nízký prostup plynů stěnou, chemická odolnost, hladkost povrchu, nehemolytyčnost, atoxicita a biokompatibilita.

Řada nejrůznějších směsí, používaných při výrobě hadic Tygon® umožňuje celou řadu oblastí aplikací jako jsou: potravinářství, farmacie, biotechnologie, chemický a petrochemický průmysl, laboratoře, peristaltická čerpadla.

Název hadice Tygon® vešel do povědomí v řadě průmyslových odvětví a vědeckých disciplín a stal se synonymem jakosti a preciznosti provedení.

Firma Tubes International pomáhá s volbou hadice pro konkrétní aplikace, eventuálně dodává vzorky pro testování zákazníkem. Po předchozím uvedení pracovních parametrů (tlak, médium, eventuálně další parametry) je možné pro média, uvedená v tabulce chemických odolností výrobce, vystavit prohlášení o shodě.

Hadice pro peristaltické pumpy, čili pro čerpadla v nichž otáčející se rotor, na němž jsou upevněny přítlačné kladky, stlačuje stěny vložené hadice a přemisťuje tak kapalné nebo polotekuté substance uvnitř hadice. Hadice pro peristaltická čerpadla jsou vyráběny z mimořádně elastických pryží (přírodní pryž, NBR, CSM, EPDM, silikon a další), odolných otěru, stlačení a s odpovídající chemickou odolností. Mohou být vyztuženy textilní vložkou.

Použití peristaltických hadic (příklady):

 • potravinářský průmysl (mléko, jogurty, zmrzliny, ovocné šťávy, nápoje, sirupy, džemy, čokoláda, vejce, omáčky, oleje, tuky);
 • kosmetický průmysl (mýdlo, zubní pasty, šampóny, kondicionéry, barvy na vlasy, kosmetické meziproduty, krémy);
 • chemický průmysl (kyseliny a zásady, kaustická soda, kaučukové mléko, pryskyřice, lepidla, detergenty, rozpouštědla, pigmenty, bělidla);
 • stavební průmysl (kaly, barvy, pigmenty, laky, destilovaná voda, vápenné mléko, cementový potěr, bentonit, splašky);

Pro správnou volbu hadice (náhradního dílu) k peristaltické pumpě kontaktujte Tubes International a uveďte mimo média také pracovní parametry:

 • jaká je vnější vrstva nyní používané hadice hrubá nebo velmi hladká;
 • vnější a vnitřní průměr hadice;
 • jak dlouhý je instalovaný úřezek hadice;
 • má rozšířené koncovky, jejich vnější a vnitřní průměr a délku.

S ohledem na nejčastější aplikace lze hadice Tygon® rozdělit na:

 • Univerzální hadice:
  • Tygon® S3™E-3603: univerzální hadice pro laboratorní použití a peristaltická čerpadel, bez ftalátů a BPA (Bisfenolu A).
  • Tygon® B-44-4X I.B.: univerzální, elastická hadice, vyztužená polyesterovým opletem, netoxická bez chuti a zápach.
 • Průmyslové hadice pro peristaltická čerpadla:
  • Tygon® A-60-G: univerzální, černá, elastická hadice, odolná otěru, stárnutí, ozonu a tepelnému záření.
  • Tygon® Chemical: krémově bílá chemická hadice s duší odolnou působení kyselin, zásad, solí, ketonů, alkoholů a dalších chemikálií.
  • Tygon® E-1000: měkká a elastická hadice s dobrou odolností agresivním chemikáliím. Ideální pro peristaltická čerpadla s nízkými otáčkami a pro lepivé substance.
  • Versilon™ F-5500-A: černá, elastická hadice, vyrobená z fluorelastomeru. Doporučena pro transport světlocitlivých a agresivních médií.
  • Tygon® A-60-F: univerzální, béžová hadice, bez chuti a zápachu, výjimečně elastická a odolná deformaci.
 • Hadice pro styk s potravinami do peristaltických čerpadel; splňují požadavky FDA a Nařízení EU EC 1935/2004 a 10/2011/EU::
  • Tygon® XL-60: průhledná hadice bez ftalátů s vysokou elasticitou, odolná ozonu, kyslíku a stárnutí. Odolná většině kyselin a zásad.
  • Tygon® S3™E-LFL: krystalicky průhledná hadice, používaná v potravinářství, kosmetice, farmacii a chemii. Odolná otěru, stárnutí a chemikáliím, netoxická.
 • Hadice pro potraviny, transportní; splňující požadavky FDA a Nařízení EU EC 1935/2004 a 10/2011/EU:
  • Tygon® S3™B-44-3: univerzální, krystalicky průhledná, lehká a elastická hadice, bez ftalátů.
  • Tygon® 2375-C: průhledná, elastická hadice pro kyseliny, zásady, ketony, soli a alkoholy.
 • Hadice pro mlékárenství:
  • Tygon® S3™M-34-R: zcela průhledná hadice s hladkou vnitřní stěnou, splňující požadavky FDA a Nařízení EC 1935/2004 a 10/2011/EU.
  • Tygon® S3™ A24-C: hadice pro transport vzduchu v dojících zařízeních, odolná plnému vakuu, určena pro spolupráci s hadicí Tygon® S3TM M-34-R při dojení mléka.
 • Průmyslové hadice:
  • Versilon™ C-210-A: univerzální, průhledná, polyuretanová hadice, odolná otěru.
  • Versilon™ C-544-A I.B.: univerzální, průhledná, tlaková polyuretanová hadice, odolná otěru, vyztužená opletem.
  • Tygon® A-60-F I.B.: univerzální, béžová hadice pro potraviny, vyztužená polyesterovým opletem.
 • Hadice pro chemické procesy a transport paliv:
  • Tygon® F-4040-A: poloprůhledná, žlutá hadice pro transport ropných látek s obsahem bioetanolu max.10%. Odolná stárnutí, ozonu a UV záření.
  • Tygon® R-3400: elastická, černá hadice, odolná chemikáliím, ozonu a atmosférickým vlivům. Zvláště doporučena pro světlocitlivá média.
  • Tygon® LP-1200: elastická hadice pro transport ropných látek s obsahem bioetanolu do 100%. Velmi nízký koeficient průniku aromatických uhlovodíků stěnou.
 • Fluoropolymerové hadice:
  • Versilon™SE-200: průhledná hadice s duší z fluoropolymeru FE. Odolná velmi agresivním chemikáliím, rozpouštědlům, metyletylketonu (MEK), apod.
 • potravinářské – hadice splňující hygienické požadavky pro styk s potravinami: Evropská unie: 1935/2004/EC a 10/2011 EU, americké FDA, NSF, 3-A a další. Netoxické, bez škodlivých látek (ftalátů, BPA), bez zápachu a chuti. Hladký, neporézní vnitřní povrch, který zabraňuje usazování produktu. Snadné úplné vyprázdnění a čištění. Odolnost vůči čisticím prostředkům. Často vyžadovaná dobrá (skelná, krystalická) průhlednost. Může být vyžadována možnost sterilizace. Může být vyžadována sledovatelnost šarže (LOT),
 • farmaceutické, biotechnologické a lékařské – hadice splňující hygienické a biokompatibilní požadavky: ISO 10993, Evropský lékopis, americké USP (US Pharmacopoeia) Class VI, specifické lékařské a biotechnologické požadavky. Netoxické, bez škodlivých látek (ftalátů, BPA), nízká extrahovatelnost, netoxické, nehemolytické a nepyrogenní. Hladký, neporézní vnitřní povrch, který zabraňuje usazování produktu. Snadné úplné vyprázdnění a čištění. Může být vyžadována průhlednost pro vizualizaci toku nebo neprůhlednost pro ochranu látky před UV zářením. Odolnost vůči čisticím prostředkům. Vyžadovaná možnost sterilizace. Obvykle vyžadována sledovatelnost šarže (LOT),
 • univerzální – hadice určené především pro obecné průmyslové nebo laboratorní použití (některé splňují hygienické požadavky např. FDA). Vyrobené z PVC, polyuretanu (odolné vůči oleji a otěru), TPE, přírodní gumy a nitrilové gumy,
 • palivové – hadice určené především pro palivové systémy malých spalovacích motorů (zařízení a nástroje např. zahradní, malé vozidla apod.). Odolné vůči bobtnání a tvrdnutí vlivem uhlovodíků, pružné při nízkých teplotách, s nízkou extrahovatelností (čistota paliva) a splňujícími nejpřísnější normy nízké propustnosti par paliva (chrání obsluhu a životní prostředí). Průhlednost stěny umožňuje monitorování toku,
 • chemické – hadice vynikající vysokou chemickou odolností (některé splňují také hygienické požadavky pro styk s potravinami evropské nebo FDA). Vyrobené ze speciálních polymerů, gumy FKM (vitonu), termoplastických elastomerů a PVC.
Mnoho hadic TYGON® je navrženo pro použití v peristaltických čerpadlech a vyznačují se vhodnou měkkostí, pružností, odolností proti stlačení, olupování („spallation” – odlupování částic materiálu hadice vlivem tlaku rotoru čerpadla) a únavovou odolností. Tyto hadice dosahují za standardních podmínek životnosti přes 1000 hodin práce v peristaltickém čerpadle.

Provozní tlak

Provozní tlaky pro hadice TYGON® jsou stanoveny s bezpečnostním faktorem 1:5 vzhledem k tlaku při roztržení (1:4 pro hadice zesílené opletem – I. B.) při pokojové teplotě 23°C. Pro vyšší teploty je třeba zohlednit pokles provozního tlaku podle údajů v tabulkách pro daný typ hadice nebo (orientačně) podle obecných údajů pro daný materiál.

Podtlak a vakuové aplikace hadic TYGON®

Pro většinu hadic TYGON® je uveden maximální provozní podtlak při pokojové teplotě +23°C v mm Hg (milimetry sloupce rtuti, 760 mm Hg = 1 bar). Provozní podtlak je určen na základě statického testu podtlaku pro vzorek o délce 610 mm po dobu 10 minut. Pro vyšší teploty je třeba zohlednit pokles provozního podtlaku. Pro trvalé aplikace do plného vakua je nutné používat verze VACUUM nebo vyzkoušené velikosti hadic s nejtlustší stěnou.

Chemická odolnost

Jelikož jsou hadice TYGON® vyrobeny ze speciálních materiálů vybraných pro daný typ hadice, jejich chemická odolnost se může lišit od standardních materiálů daného druhu. Proto je pro určení chemické odolnosti dané hadice nutné použít podrobnou tabulku chemické odolnosti hadic TYGON® dostupnou na internetových stránkách. Doporučujeme také, aby výběr hadice pro aplikaci byl prováděn v kontaktu s odborníky z Tubes International.

Teplotní odolnost

Fyzikální vlastnosti hadic TYGON® jsou stanoveny při pokojové teplotě 23°C. Obecně platí, že při snižování okolní teploty se hadice stávají tužšími, zatímco při zvyšování teploty jsou pružnější, ale zároveň méně pevné.

Mechanické vlastnosti

Kromě provozního tlaku má flexibilní hadice řadu praktických mechanických vlastností, jako je minimální poloměr ohybu, pružnost, síla potřebná k ohybu, měkkost, roztažnost atd., které jsou důležité pro správný výběr hadice pro danou aplikaci. Tyto vlastnosti jsou však obtížně parametrizovatelné a porovnatelné. Jsou však dostupné přesné údaje o vlastnostech materiálu jednotlivých hadic TYGON®, z nichž nejdůležitější (tvrdost a minimální poloměr ohybu) jsou uvedeny v katalogovém popisu. Doporučuje se výběr hadice na základě přímého hodnocení mechanických vlastností na vzorku hadice v kontaktu s Tubes International.

Pro hadice TYGON® lze použít různé typy koncovek. Materiál koncovek, podobně jako hadice, musí splňovat požadavky související s aplikací, zejména chemickou odolnost, hygienu nebo biokompatibilitu. Pro nevyztužené hadice s nízkým provozním tlakem je základním řešením koncovka s vroubkovaným trnem, přizpůsobená vnitřnímu průměru hadice tak, aby hadice mohla být nasunuta na koncovku s dostatečným přesahem. Hadice musí být zajištěna proti sesunutí z koncovky pomocí vhodné svorky (plastová kabelová svorka, pružinová svorka, šneková svorka, šroubová svorka atd. – přizpůsobená podle provozního tlaku, tvrdosti a poddajnosti hadice). Jiným řešením může být použití nástrčných spojek s našroubovanou upínací objímkou. U vyztužených hadic s vyššími provozními tlaky musí být upevnění hadice dostatečně pevné, což je vhodné ověřit zkouškou v provozních podmínkách. V případě pochybností se doporučuje kontaktovat Tubes International nebo objednat kompletní sestavy (hadice s namontovanými koncovkami).

Bezpřípustným požadavkem pro hadice v potravinářských, farmaceutických a biotechnologických aplikacích je čistota (bez znečištění) a sterilita (bez mikroorganismů). Používají se následující metody:

 • čištění mimo instalaci (Cleaning out of Place – COP);
 • čištění v instalaci, bez demontáže hadice (Cleaning in Place – CIP); roztoky kyselin a zásad;
 • sterilizace párou v instalaci, bez demontáže hadice (Sterilization in Place – SIP); např. párou: +121°C / 1 bar / 30 min.;
 • sterilizace párou mimo instalaci v autoklávu (autoklavování);
 • sterilizace plynem – oxidem ethylenovým;
 • sterilizace radiací ionizujícím zářením, např. gama zářením pomocí izotopu kobaltu 60Co, při použití odpovídající dávky záření (nejčastěji 25 kGy (25 kilogray) = 2,5 Mrad (2,5 megarad)).

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

Eshop.
Přejít

POPTÁVKA
Odeslat

Seznam produktů:

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?

FAQ – Hadice Tygon®

Co jsou hadice TYGON® a VERSILON™?

TYGON® a VERSILON™ jsou patentované značky hadic společnosti Saint-Gobain Performance Plastics.

.

HadiceTYGON® a VERSILON™ se vyrábějí z široké škály elastomerů a plastů, včetně: silikonu, PVC, polyuretanu, fluoropolymerů, termoplastických elastomerů. Všechny hadice jsou vždy vyráběny z materiálů nejvyšší kvality a čistoty  v kontrolovaných podmínkách a za použití moderních technologií. Používají se v aplikacích vyžadujících jedinečné vlastnosti a laboratorní čistotu výrobků.

Tygon® a VERSILON™ jsou desítky typů extrudovaných hadic bez výztuže a vyztužených opletem, určených pro nízké provozní tlaky několik málo – několik barů a specifické vakuum až do plného vakua. Provozní teploty v závislosti na materiálu hadice dosahují až 200 °C.  Hadice jsou k dispozici ve velmi široké škále rozměrů – pro stejný vnitřní průměr máme na výběr z několika tlouštěk stěn. Standardní délka hadic na bubnu dodávaná výrobcem je obvykle 15 m.

Základní oblasti použití hadic TYGON® a VERSILON™ zahrnují: průtok a stáčení (dávkování) potravinářských výrobků a nápojů, farmaceutické a biotechnologické aplikace, lékařské aplikace, víceúčelové aplikace, pro paliva a oleje, pro agresivní chemikálie.

Jaké hadice TYGON® se používají v palivovém průmyslu?

Hadice TYGON® F4040-A je vhodná pro palivo s nízkým obsahem etanolu 10 %. Tam, kde je důležitá nízká propustnost plynů, je nejlepší zvolit hadici TYGON® LP1200 (certifikovaná). Uplatnění najde při přenosu paliva mezi nádrží a motorem u paraglidů, sekaček na trávu, sekaček apod.

Další informace:

Fólie: hadice peristaltického čerpadla Tygon®A-60-C

Přesvědčte se sami!