Klimatizační hadice a koncovky

  • weze do klimatyzacji 898x290px 4

Klimatizační hadice a koncovky – obecné informace

Chladící a klimatizační systémy využívají změnu parametrů (tlak, teplota, skupenství) chladícího média, proudícího v chladícím okruhu mezi výparníkem a kondenzátorem, oběh chladiva zajišťuje kompresor klimatizace. Ve výparníku je odebíráno teplo z okolí zatímco v kondenzátoru je teplo odevzdáváno do okolí. Existuje celá řada chladiv (voda, oxid uhličitý, čpavek), nejvýznamnější je však zvláštní skupina nízkovroucích uhlovodíků, zvaných freony.

Elastické hadice pro freon

Hadice pro freony nacházejí široké uplatnění v klimatizaci vozidel (automobily, stavební stroje, vlaky, tramvaje) a v chladírenství. V těchto instalacích je pracovním médiem freon (např. R134a, R1234yf) smíchaný s kompresorovým olejem (např. syntetický olej PAG). Při koloběhu v klimatizačním okruhu podléhá neustálým změnám teploty a tlaku. Proto jsou požadavky na klimatizační hadice velmi vysoké. Je vyžadována těsnost na freon, který je velmi pronikavý, drahý a škodlivý životnímu prostředí, nízký stupeň pronikání vlhkosti do hadice, teplotní, tlaková a chemická odolnost. Zvláště v autoklimatizaci, kde pracuje klimatizační hadice v prostoru motoru, těsně obalená a maximálně ohnutá, při vysoké vnější teplotě, vibracích, vystavena zplodinám motoru.

Hadice pro klimatizaci jsou často osazeny speciálními typy klimatizačních koncovek, typických pro určitou značku nebo typ vozidla. Hadice pro průmyslové klimatizace naleznete také ve skupině: kovové hadice.

Chladicí médium je látka, která se podílí na výměně tepla v chladicím zařízení. Odebírá teplo odpařováním při nízké teplotě a nízkém tlaku a předává teplo kondenzací při odpovídajícím vyšším tlaku a vyšší teplotě. Může být jednosložkové nebo směsí. Jako chladicí média se využívají látky přírodního původu (amoniak, voda, oxid uhličitý), hořlavé plyny a jejich směsi (propan, butan) a syntetické chladicí látky – uhlovodíky, ve kterých jsou atomy vodíku nahrazeny chlorem, fluorem nebo bromem, čímž vznikají nehořlavé, nízkovroucí látky obecně známé jako freony. Chladicí média jsou obvykle označena číselným symbolem předcházeným písmenem R, např. R12, R22, R134a. Vzhledem k negativnímu vlivu na životní prostředí (poškozování ozonové vrstvy) je používání freonů omezeno a některé z nich jsou zakázány – v nově vyráběných nebo plněných zařízeních (např. R12, R22, R502).

  • R12 – dříve nejpopulárnější pracovní tekutina v chladicích systémech, široce používaná v domácích chladničkách, nahrazena R134a.
  • R22, R502 – používané ve větších chladicích zařízeních, nahrazovány nově vyvinutými směsmi, např. R402A, R404A, R407, R507.
  • R134a – dosud nejpopulárnější chladicí médium, zejména v automobilových klimatizacích.
  • R1234yf – nejnovější chladicí médium používané v automobilových klimatizacích, které má nahradit R134a.

Chladicí média jsou na trhu dostupná pod obchodními názvy výrobců, např.: Suva HP62, Suva MP52, Forane134a, Reclin 404A atd. Kromě chladicích médií se v instalacích používají mazací oleje, jejichž vliv na materiál hadice a těsnění je třeba vždy zvážit. Používají se např. minerální oleje (MO) a syntetické oleje jako polyalphaolefiny (PAO), alkylbenzeny (AB), polyalkylenglykoly (PAG).

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

Eshop.
Přejít

POPTÁVKA
Odeslat

Seznam produktů:

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?