Kompozitní hadice

Kompozitní hadice – obecné informace

Kompozitní hadice se skládají z:

 • vnější spirály z drátu;
 • vnitřní spirály z drátu;
 • řady vrstev fólií a tkanin navinutých spirálně mezi oběma spirálami.

Celek tvoří těsný komplet, odolný tlaku i podtlaku. Vnitřní spirála a vnitřní vrstva fólie nebo tkaniny musí být chemicky odolné protékajícímu médiu. Jako vnitřní vrstva (fólie, tkanina) jsou používány:

 • polypropylen (hadice pro paliva a hadice pro chemikálie);
 • polyamid (hadice pro paliva a biopaliva);
 • ECTFE (fluoropolymer podobný teflonu, hadice pro velmi agresivní a koncentrované chemikálie);

Jako vnitřní spirála je používán drát z následujících materiálů:

 • galvanizovaná uhlíková ocel (galvanizovaná, značení G, pro paliva);
 • hliník (značení A, pro paliva, velmi lehké hadice);
 • galvanizovaná ocel potažená polypropylenem (značení P, pro chemikálie);
 • galvanizovaná ocel potažená polyamidem – nylonem (značení N, pro biopaliva, letecká paliva, kerosin);
 • nerez AISI 316 (značení S – pro chemikálie, pro biopaliva, letecká paliva, kerosin, kryogenní kapaliny);

Různé typy tkanin (polyesterová, aramidová) mohou být použity jako výztuž. Vnější obal tvoří standardně tkanina pokrytá PVC, odolní oděru a atmosférickým vlivům (volitelně – polyamidová tkanina).
Jako vnější spirála je používán drát z následujících materiálů:

 • galvanizovaná uhlíková ocel (galvanizovaná, značení G);
 • galvanizovaná ocel potažená polypropylenem (značení P);
 • nerez AISI 316 (značení S);

Daný typ hadice může být vyroben z různých kombinací materiálů vnější a vnitřní spirály, např. DANCHEM PG znamená hadici DANCHEM s vnitřní spirálou potaženou polypropylenem, a vnější spirálou z galvanizované oceli.
Kompozitní hadice lze obecně rozdělit na chemické a palivové. Mimo to jsou vyráběny také speciální hadice pro specifické použití např.:

 • hadice pro horký olej 100°C;
 • hadice pro různé typy biopaliv;
 • hadice pro odvodnění střech z plovoucích střech zásobníků ropných látek;
 • nízkoteplotní hadice pro kryogenní kapaliny (LPG, oxid uhličitý, amoniak (čpavek), etylen);
 • hadice pro transport kapalné síry a bitumenu;
 • lehké hadice pro odvod výparů ze zásobníků a cisteren;
 • těžce zápalné verze základních hadic – FIRESAFE.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?