Kovové hadice a koncovky

kovove hadice a koncovky

Kovové hadice a koncovky – obecné informace

Kovové hadice s koncovkami vyrobené z nerezové oceli. Kovové hadice můžeme rozdělit na:

  • spirálně vinuté kovové hadice (pro odsávání, použité bez tlaku nebo za velmi nízkého tlaku);
  • tlakové vlnovcové kovové hadice (pro střední a vysoký tlak nebo vysoký podtlak).

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

Eshop.
Přejít

POPTÁVKA
Odeslat

Seznam produktů:

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?

FAQ – Kovové hadice a koncovky:

Jaký je hlavní rozdíl mezi navíjenými a tlakuvzdornými kovovými hadicemi?

Základní rozdíl mezi těmito hadicemi spočívá v jejich konstrukci a použití.

Navíjené hadice z kovového pásku („hadice Peschel“): Vyrábějí se spirálním navíjením profilovaného kovového pásku. Slouží jako odsávací hadice, pro výfukové plyny a jako hadice pro přepravu sypkých materiálů. Vzhledem ke své konstrukci nejsou vhodné pro přenos tlaku. Nejčastěji se montují na trubkové nátrubky pomocí svorky (je možné vyrobit hadici s přivařenými hotovými koncovkami).

Tlakuvzdorné hadice se skládají z vlnité ocelové trubky zpevněné zvenku ocelovým opletem. Vlnitá trubka se vyrábí metodou hydroformování nebo mechanicky. Slouží především jako potrubí pro vysoké tlaky. Dodávají se s hotovými koncovkami.

Tyto dva typy kovových hadic lze vzájemně kombinovat:

  1. jako vnější ochrana (navíjená hadice vně / tlakuvzdorná hadice uvnitř)
  2. jako omezovač ohybu pro tlakuvzdornou hadici (část navíjené hadice namontovaná u koncovek)
  3. jako vnitřní ochrana v tlakuvzdorném potrubí, např. pro přepravu sypkých materiálů
Jaké jsou maximální provozní parametry kovových hadic zahrnující tlak a teplotu?

Kovové hadice, díky velmi širokým konstrukčním možnostem a mnoha různým materiálům, které lze použít, mohou pracovat při reálných provozních parametrech dosahujících velmi vysokých hodnot.

Na výši přenášeného tlaku má vliv: jmenovitý průměr, tloušťka stěny výchozího materiálu, geometrie vln (frekvence a výška) a počet opletení.

To samé platí i pro provozní teplotu, která standardně u hadic z nerezové oceli dosahuje 600÷700°C, zatímco při použití některých materiálů, jako jsou slitiny Inconel, může dosáhnout hodnoty až blížící se +1000°C. Je třeba mít na paměti, že se zvyšující se teplotou je třeba zohlednit korekční faktor. Stejně tak to platí i pro dynamickou práci (vibrace, posuny, typ průtoku média). Tabulky s korekčními faktory naleznete v našem katalogu nebo na našich webových stránkách v sekci Průmyslové hadice – kovové.

Jaké koncovky lze spojit s kovovými hadicemi?

Spojení koncovky s kovovou hadicí a objímkou se provádí pomocí speciálního procesu, jako je svařování TIG nebo vzácněji pájení.

Standardní řešení AF… byla představena v našem katalogu/na našich webových stránkách v sekci Průmyslové hadice – kovové. Existuje možnost spojení větší/menší koncovky s ocelovou hadicí pomocí dodatečné redukce. Pomocí hamburských kolen jsme schopni také vyrobit jakýkoli úhel koncovek. Kromě standardních koncovek jsme schopni dodat hadice se speciálními koncovkami podle požadavků zákazníka, prostřednictvím adaptace standardních řešení nebo díky oddělení konstrukce a strojnímu parku, nabídnout hotové řešení podle pokynů zákazníka nebo vzoru.

Jak předcházet nejčastějším poškozením kovových hadic?

Kovové hadice, navzdory své „těžké-silné” pověsti, jsou ve skutečnosti velmi křehké. Zejména místo spojení vlnovcové trubky s koncovkou je citlivé na všechny druhy napětí. Proto při plánování a/nebo instalaci je třeba dbát na následující opatření:

  1. Zabránění přelamování hadice – používat vhodný poloměr ohybu, omezovače ohybu nebo koncové úhlové koncovky.
  2. Zabránění zkroucení hadice – jedna z koncovek by měla být otočná, rovina pohybu by měla být v souladu s osou symetrie.

Návod na montáž ocelových hadic je k dispozici v našem katalogu, na našich webových stránkách nebo u obchodního zástupce.

Další informace: