Silikonové hadice

silikonove hadice

Silikonové hadice – obecné informace

Silikonová hadice díky svým unikátním fyzikálně-chemickým vlastnostem nacházejí široké uplatnění v řadě průmyslových oborů jako jsou: farmacie, biotechnologie, medicína, potravinářství, strojírenství, stavebnictví, energetika a další aplikace.

Fyzikálně-chemické vlastnosti silikonových hadic jsou závislé na jejich složení. Díky ohromnému množství variant pryží, plnidel, zesíťujících látek, plnidel a dalších komponent směsí a také metod výroby nabízených výrobci, je možné přizpůsobit jejich vlastnosti konkrétním pracovním parametrům a požadavkům zákazníků.

K základním vlastnostem silikonového kaučuku patří:

 • odolnost působení nízkých a vysokých teplot při malé změně fyzikálních vlastností,
 • dielektrické vlastnosti na probití nábojem,
 • dobrá odolnost oxidaci,
 • fyziologická neutralita,
 • výrazná stlačitelnost a pružnost,
 • odolnost roztržení,
 • odolnost infračervenému a ultrafialovému záření a atmosférickým vlivům,
 • odolnost působení nízkotlaké páry do 3 bar (vysokotlaká pára způsobuje částečnou degradaci silikonu),
 • není odolný působení koncentrovaným kyselinám, hydroxidům a aromatickým ropným látkám.

Hadice na bázi silikonu jsou standardně vyráběny technologií vulkanizace peroxidem vodíku nebo  vulkanizace platinou. Některé náročné aplikace vyžadují použití hadic vyráběných na trnech potažených platinou. Při výrobě hadic vulkanizovaných peroxidem vodíku je do silikonové směsi jako katalyzátor přidán peroxid vodíku a poté následně promíchán pro homogenizaci směsi. Hadice vyráběné technologií vulkanizace platinou jsou vyráběny ze dvou váhově stejných dílů silikonového kaučuku. První obsahuje platinový katalyzátor, druhá zesíťující materiál. Obě substance jsou řádně promíchány pro homogenizaci směsi (bez vzduchových bublin a zbytků ve formě). Každá z uvedených metod má své výhody i nevýhody.

Technologie vulkanizace peroxidem vodíku:

VýhodyVady
 • delší životnost hadice při použití v peristaltických čerpadlech,
 • snížená křehkost oproti hadicím vulkanizovaným platinou.
 • snadné ulpívání nečistot,
 • možnost separace substance kyselého charakteru.

Technologie vulkanizace platinou:

VýhodyVady
 • lepší vizualizace průtoku,
 • méně náchylné na výrobní vady (např. chybí vzduchové bubliny, homogenní silikonová hmota apod.),
 • malé množství organického znečištění.
 • kratší životnost hadice při použití v peristaltických čerpadlech.

Z pohledu použití lze silikonové hadice rozdělit:

 • Hadice ze silikonové pryže určené pro obecné průmyslové využití, používané např. pro chlazení nebo horký vzduch, v různých průmyslových aplikacích a zařízeních, v domácích spotřebičích. Vyráběny ze silikonového kaučuku jako průhledné nebo poloprůhledné hadice bez výztuže nebo s výztuží textilním opletem. Určeny pro nízké tlaky od velmi malých (pod 1 bar) do několika bar. Rozsah pracovních teplot od -60°C do 200°C.
  • Versitec: Vyrobena vulkanizací peroxidem vodíku. Odolná UV záření, kyslíku a ozonu. Široce používána v průmyslu a domácích spotřebičích. Splňuje požadavky norem FDA a BfR.
 • Hadice ze silikonové pryže pro potravinářství, vyrobené metodou vulkanizace peroxidem vodíku nebo platinou, jako hadice bez výztuže nebo s výztuží textilním opletem, případně ocelovou spirálou. V závislosti na kaučuku a výztuži mohou být průhledné nebo poloprůhledné. Charakteristické velmi hladkým vnitřním povrchem eliminujícím riziko ulpívání nečistot. Určeny pro nízké tlaky od velmi malých (pod 1 bar) do několika bar. Rozsah pracovních teplot od -60°C do 200°C. Vhodné pro sterilizaci různými metodami (např. parou, etylen oxidem, radiací). Odpovídají hygienickým požadavkům norem FDA, Pharmacopoeia, BfR, direktiv EU.
  • Versilic: biologicky neutrální hadice vyrobený metodou vulkanizace peroxidem vodíku. Splňuje normy FDA, BfR, USP (kl.VI), normy kvality ISO 10993.
  • Pharmatech: hydrofobní tlaková hadice vyrobená metodou vulkanizace platinou. Odpovídají požadavkům norem FDA, USP kl.VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 a direktiv CE 1935/2004 a CE 2023/2006 (GMP). Koeficient bezpečnosti 3:1.
  • Silicone Star/D: tlaková hadice vyrobená metodou vulkanizace platinou. Vnitřní vrstva hadice extrudovaná. Odpovídají požadavkům norem FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, BfR XV A, Journal Officiel Brochure 1227 a direktivy CE 1935/2004.
  • Silicone Star/ SD: tlako-sací hadice vyrobená metodou vulkanizace platinou Vnitřní vrstva hadice extrudovaná. Odpovídají požadavkům norem FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopoeia 1.9, BfR XV, Journal Officiel Brochure 1227 a direktivy CE 1935/2004.   

Hadice pro potraviny naleznete také v kapitolách: hadice pro potravinyhadice TYGON®teflonové hadice.

 • Hadice používané pro výrobu léčiv, v medicíně a biotechnologiích, jsou vyráběny z materiálu nejvyšší čistoty v podmínkách „cleanroom“, vyráběny metodou vulkanizace platinou, jako hadice bez výztuže nebo s výztuží textilním opletem, případně ocelovou spirálou. V závislosti na kaučuku a výztuži mohou být průhledné nebo poloprůhledné. Charakteristické mimořádně hladkou vnitřní stěnou eliminující ulpívání nečistot. Určeny pro nízké tlaky od velmi malých (pod 1 bar) do několika bar. Rozsah pracovních teplot od -62°C do +260°C. Vhodné pro sterilizaci různými metodami (např. parou, etylen oxidem, radiací, v autoklávu). Odpovídají hygienickým požadavkům norem FDA, Pharmacopoeia, BfR, direktiv EU, validačních norem týkajících se extrahovatelnosti, pyrogenitu, cytotoxicity a hemolytičnosti. Vyrobeny ze silikonu a dalších materiálů.
  • Sani-Tech STHT-R: vyráběny metodou vulkanizace platinou. Používány m.j. k transportu krve a tkání. Splňují požadavky USP XXIV (88) a USPXXIV (87) týkající se biologické reakce, atest biokompatibility ISO 10993, FDA CFR 177.2600, USDA 3A, European Pharmacopoeia 3.1.9.
  • Sani-Tech STHT-C: vyráběny metodou vulkanizace platinou o mimořádně čistotě, trvalé značení laserem s typem hadice a číslem výrobní série LOT. Splňují požadavky FDA, USP kl. VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.9 a Japanese Pharmacopoeia – kapitola 51.
  • Sani-Tech ULTRA: hadice s mimořádně nízkou extrakcí materiálu hadice a prodlouženou životností v peristaltických čerpadlech. Vyráběny metodou vulkanizace platinou.
  • Silicone Star / HD: tlako-sací hadice vyráběné metodou vulkanizace platinou, odolné UV záření a ozonu. Splňují požadavky 1935/2004 CE, FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopeia 3.1.9, BfR XV, Journal Officiel Brochure 1227.
  • DYNAMIC Cleanroom-Platinum: tlako-sací hadice vyráběné metodou vulkanizace platinou. Bez substancí živočišného původu, ftalátů, adipiniů a materiálů uvedených v Direktivě EC 1907/2006 (REACH).
  • C-Flex: průhledná, elastická hadice vyrobená z patentovaného termoplastického elastomeru. Vhodná k použití v peristaltických čerpadlech. Netoxická, nehemolytická, nepyrogenní, s vysokým stupněm čistoty, snadno tepelně svařitelná.

Hadice pro použití ve farmacii a biotechnologiích naleznete také v kapitolách: hadice TYGON®teflonové hadice.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?