Univerzální hadice

  • Wąż do powietrza
  • Wąż do wody
  • Wąż z PVC ssawno tłoczny

Univerzální hadice mají celou řadu nejrůznějších uplatnění: pro vodu, vzduch, oleje a paliva. lehké chemikálie. Jako univerzální hadice mohou vystupovat PVC hadice, pryžové (gumové) hadice nebo hadice z jiných materiálů. Některé z nich, splňující hygienické požadavky, mohou být použity také jako hadice pro potraviny. Aplikace by však měla odpovídat doporučením, uvedeným v popisu hadice na katalogovém listu.

Jsou vyrobeny z pryže, PVC nebo polyuretanu s odpovídajícím textilním opletem nebo výztužným kordem, případně plastovou nebo ocelovou spirálou. Pracovní tlak několik desítek bar. Při volbě hadice z PVC je nutné bezpodmínečně zohlednit pokles pracovního tlaku s rostoucí teplotou.

Montáž koncovek na univerzální hadice lze provádět odpovídajícími šroubovacími sponami případně také lisovacími objímkami. Spojky, koncovky a objímky jsou uvedeny v kapitole PRŮMYSLOVÉ ARMATURY.

V dalších kapitolách skupiny PRŮMYSLOVÉ HADICE je uvedena celá řada jiných typů hadic s řadou různých aplikací.

Univerzální hadice

"*" oznacza pola wymagane

Univerzální samosvěrné hadice (push-on)

Wąż samozaciskowy (system push lok)
Univerzální samosvěrné hadice (nazývané PUSH-ON, LOCK-ON) z pryže nebo plastů mají oplet speciální konstrukce. Je však potřeba používat koncovky PUSH ON se speciální konstrukcí hadicového trnu, instalované do hadice bez použití spon nebo lisovacích objímek. Tyto koncovky se vlivem působení tlaku média z hadice nevysouvají, ale naopak se zuby koncovky silněji zařezávají do hadice. Samosvěrné hadice a koncovky PUSH-ON nacházejí široké uplatnění při rychlé a snadné montáži průmyslových instalací rozvodu stlačeného vzduchu, vody a olejů. Josu také obecně používány v automobilovém průmyslu.
Univerzální samosvěrné hadice (PUSH-ON)

"*" oznacza pola wymagane