Vyhřívané hadice

  • weze podgrzewane

Vyhřívané hadice – obecné informace

Vyhřívané hadice jsou používány v procesech, vyžadujících ohřev, roztápění a zvláště pak udržení stálé, zvýšené teploty média, transportovaného hadicí jako jsou: oleje, maziva, vosky pryskyřice, tavná lepidla, barvy, granuláty, potraviny. Vyhřívané hadice se dělí na elektricky vyhřívané a vyhřívané topným médiem (olej, pára). Vyhřívané hadice jsou konstruovány na bázi teflonových, kovových a někdy také pryžových hadic. Elektricky vyhřívané hadice (ETH, Electrically Trace Heated) jsou používány pro transport a stáčení médií, vyžadujících ohřev, roztápění a udržení stálé zvýšené teploty. Používány mimo jiné pro: oleje, maziva, vosky, pryskyřice, tavná lepidla, barvy, granuláty, potraviny. Zvláště rozšířenou aplikací je dávkování tavných lepidel (hot-melt). Vyhřívané hadice mohou být vyrobeny ve standardu EX, v souladu s direktivou ATEX, pro zóny s nebezpečím výbuchu. Speciálními typy jsou dvojité vyhřívané hadice pro výrobu polyuretanové pěny a hadice pro systémy analýzy spalin.

Každá vyhřívaná hadice je navržena a vyrobena individuálně dle objednávky zákazníka. Pro správnou volbu hadice kontaktujte Tubes International.

Elektricky vyhřívané hadice se skládají ze:

  • základní hadice s koncovkami, odolná tlaku, teplotě a transportovanému médiu;
  • topného elementu a teplotního čidla;
  • tepelné izolace;
  • vnějšího obalu a ochrany koncovek;
  • přípojného kabelu, koncovky a regulátoru teploty.

Konstrukce hadice

jak je konstruována elektricky vyhřívaná hadice pro průmyslové aplikace?

Základní hadice

Základní hadice je volena na základě požadovaného pracovního tlaku a průtoku média. Nejčastěji je to teflonová hadice s nerezovým opletem. Tato hadice je charakteristická velmi dobrou chemickou a teplotní odolností (do 250°C), a také velmi nízkým koeficientem tření. Při teplotách nad 250°C jsou používány kovové hadice.

Koncovky

Hadice je na obou stranách osazena koncovkami závitovými, trubkovými nebo přírubovými dle specifikace zákazníka. Tubes International může dodat vyhřívané hadice s prakticky libovolným typem koncovek.

Topný element a teplotní čidlo

Topný element a teplotní čidlo jsou navinuty na základní hadici. V závislosti na požadované udržované teplotě, průměru a délce hadice je volen výkon topného elementu. Napájecí napětí obvykle činí 230 V (volitelně 12 ÷ 500 V). Teplotní čidla standardně typu PT100, termočlánky typu J a K, dostupná také čidla NI120, NTC a další.

Tepelná izolace

Druh tepelné izolace závisí na pracovní teplotě. Pro teploty do 100°C je používána elastomerová pěna, do 250°C silikonová pěna, pro vyšší teploty izolace ze skelného vlákna.

Vnější obal

Vnější obal je tvořen polyamidovým opletem, dostupné jsou také oplety z nerezi nebo skelného vlákna a obaly ze silikonu nebo polyuretanu.

węże grzewcze do kleju Standardní polyamidový oplet
podgrzewane węże analityczne Vlnitá polyuretanová hadice
wąż teflonowy podgrzewany Oplet ze skleněných vláken
węże podgrzewane PTFE Vlnitá polyamidová hadice
węże grzewcze do hot melt Navíjecí hadice s kovovými pásy
wąż podgrzewany czynnikiem grzewczym Ocelové opletení
podgrzewany wąż gumowy Silikonový pryžový kryt

Koncové ochrany

Kryty koncovek jsou dodávány ve dvu variantách: tvrdé a měkké. Tvrdé ochrany z polyamidu zmenšují volnou, elastickou délku hadice mezi koncovkami, zároveň však zmenšují zatížení spoje koncovky s hadicí. Měkké ochrany z elastomeru jsou vzhledem ke své elasticitě doporučeny pro kratší hadice.

osłona twarda węża podgrzewanego elektrycznie

Tvrdá ochrana

osłona miękka węża podgrzewanego elektrycznie

Měkká ochrana

Přípojný kabel, koncovka a regulátor teploty

Specifickým typem vyhřívaných hadic jsou pryžové hadice se zabudovaným topným systémem, integrovaným do stěny hadice. Topný element je navinut na pryžovou duši hadice a do stěny je zabudováno také teplotní čidlo. Poté je vše překryto vnějším pryžovým obalem a hadice je zavulkanizována. Hadice se vizuálně neliší od standardní pryžové hadice. Takovéto hadice (např. z pryže NBR) jsou nejčastěji používány v potravinářství pro transport tuků a jiných potravin.

Pryžové hadice se zabudovaným topným systémem

Specifickým typem vyhřívaných hadic jsou pryžové hadice se zabudovaným topným systémem, integrovaným do stěny hadice. Topný element je navinut na pryžovou duši hadice a do stěny je zabudováno také teplotní čidlo. Poté je vše překryto vnějším pryžovým obalem a hadice je zavulkanizována. Hadice se vizuálně neliší od standardní pryžové hadice. Takovéto hadice (např. z pryže NBR) jsou nejčastěji používány v potravinářství pro transport tuků a jiných potravin.

Teflonové hadice CORROFLON a BIOFLEX ULTRA vyhřívané elektricky

Tyto hadice jsou konstruovány na základě vynikajících procesních teflonových hadic CORROFLON a BIOFLEX ULTRA. Mohou být vybaveny koncovkami s integrovanou vrstvou PTFE “flared” až na těsnící plochu koncovky. Jsou používány v potravinářském průmyslu a pro transport a stáčení nebezpečných chemikálií.

Hadice vyhřívané topným médiem 

Hadice ohřívané topným médiem (pára, horká voda, horký olej) jsou používány v průmyslových procesech a pro stáčení substancí, vyžadujících ohřev, roztopení a udržení stálé zvýšené teploty. Jsou používány pro oleje, maziva, vosky, pryskyřice, barvy, chemikálie, granuláty, lepidla, potraviny. Jsou alternativou elektricky vyhřívaných hadic a jsou používány tam, kde je snadno dostupné topné médium ve formě technologické páry nebo horkého oleje a kde elektrický ohřev není možný nebo je nevhodný. Často používány pro stáčení železničních cisteren, mohou být také použity v zónách s nebezpečím výbuchu.

Jako základní hadice jsou používány teflonové nebo kovové hadice v nerezovém opletu, na které je navinuta topná hadice (z teflonu nebo jiného plastu). Dále jsou na hadici nasazeny: tepelné ochrana, vnější obal a kryty koncovek. Vstup a výstup topné hadice muže být vyveden na jedné straně nebo na protilehlých koncích hadice.

Vynikající teflonové procesní hadice CORROFLON a BIOFLEX ULTRA jsou dodávány také ve verzi CH s vyhřívané parou. Mohou být vyrobeny s vrstvou PTFE vyvinutou až na těsnící plochy koncovek “flared”. Používány v potravinářství a pro transport nebezpečných chemikálií.

Specifickým a často používaným řešením jsou dvojité kovové hadice nazývané také duplikátory (menší základní kovová hadice, vložená ve větší a vzniklý meziprostor tvoří topný plášť – tzv. “jacketed hose”). Tyto hadice jsou vyráběny na základě tlakových vlnovcových kovových hadic.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

Eshop.
Přejít

POPTÁVKA
Odeslat

Seznam produktů:

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?

FAQ – Vyhřívané hadice:

Jaké teplotní čidla jsou nejčastěji používána v elektricky vyhřívaných hadicích?

Nejčastěji se v elektricky vyhřívaných hadicích používají čidla PT100. V zpracování plastů jsou také populární termočlánky typu J (Fe-CuNi) a někdy termočlánky typu K (NiCr-Ni). V systémech Hot Melt se často používají také čidla NI120.

Mění se maximální pracovní tlak vyhřívaných hadic v závislosti na teplotě?

Ano. Každá vyhřívaná hadice, v závislosti na použitém materiálu, má korekční koeficienty pracovního tlaku, které je třeba zohlednit při kalkulaci. Například hadice PTFE o průměru 8 mm, jejíž maximální pracovní tlak při pokojové teplotě je 200 bar, bude při teplotě +250°C schopna pracovat maximálně při 166 barech (korekční koeficient 0,83).

Jak správně vybrat vyhřívanou hadici?

Vyhřívaná hadice je vybírána individuálně pro konkrétní aplikaci, proto je pro správný výběr nezbytné uvést informace o médiu přepravovaném v hadici, pracovním tlaku, teplotě, kterou je třeba udržovat, prováděných pohybech, napájecím napětí, požadovaném teplotním čidle a parametrech hadice, jako je průměr, délka a typ koncovek.

Může být vyhřívaná hadice používána v zóně s nebezpečím výbuchu?

V zóně s nebezpečím výbuchu mohou pracovat pouze speciálně určené vyhřívané hadice vybavené topnými tělesy a čidly v provedení „Ex“.

V jakých zařízeních se nejčastěji používají vyhřívané hadice?

Elektricky vyhřívané hadice se často vyskytují v extrudérech, strojích Hot Melt, etiketovacích strojích, lepičkách a také v analyzátorech spalin.

Další informace: