Armovací lisy

armovaci lisy

Armovací lisy – obecné informace

Firma Lillbacka Powerco Oy z Finska byla založena roku 1969. První modely hydraulických lisů byly uvedeny na trh již počátkem sedmdesátých let a získaly velký ohlas. Armovací lisy jsou pod obchodním názvem Finn-Power prodávány po celém světě. Tvoří základní vybavení nejvýznamnějších výrobců hydraulických a průmyslových hadic. Mimo to jsou také používány v jiných odvětvích jako: výroba automobilových komponent, stavebních strojů, těžké mechanizace, potrubí, drátů a kabelů, stavba lodí a železničních vozidel, energetický průmysl.

Tubes International je autorizovaným distributorem armovacích lisů Finn-Power v Česku. Odborně vyškolený personál zajišťuje poradenství při volbě lisu, provádí školení obsluhy a zajišťuje také záruční a pozáruční servis.

Nabídka armovacích lisů Finn-Power je velmi bohatá: od nejmenších, jednoduchých dílenských lisů, po plně automatizované výrobní linky, určené pro automobilový průmysl. Na těchto zařízeních je možné armovat koncovky na všech typech elastických hadic: pryžové hydraulické, termoplastové, teflonové, nízkotlaké s textilní výztuží apod.

Konstrukce a princip funkce

Všechny lisy pro armování hadic Finn-Power jsou hydraulické lisy. Tlak hydraulického oleje v okruhu je přenášen na píst hydraulického válce, jehož posuv vyvolá uzavírání 8 hlavních pracovních čelistí stroje. K hlavním čelistem jsou upevněny výměnné pracovní čelisti, které se mění v závislosti na požadovaném průměru zalisování. Pohon hydraulického čerpadla pompy je elektrický a u malých dílenských nebo servisních modelů ruční nebo pneumatický. Lisy sloužící jako vybavení servisních vozů jsou napájeny akumulátorem.

Ovládání lisu

Standardním parametrem lisování je průměr objímky dosažený po zalisování. Lis se zastaví v okamžiku dosažení nastaveného průměru (u jednoduchých ručních modelů je dosažení průměru signalizováno odpovídajícím ukazatelem – tehdy je nutné lisování ukončit). Volitelně mohou být lisy s elektrickým pohonem vybaveny systémem ovládání tlakem (lis se zastaví při dosažení nastaveného tlaku v hydraulickém okruhu).

Kritéria volby hydraulického lisu :

  • Rozměr (vnitřní průměr) lisovaných hadic.
  • Typ vyráběných hadic (1 a 2 opletové, víceopletové).
  • Předpokládaná velikost výroby např. 500 ks / týden.
  • Stupeň opakovatelnosti výroby – budou-li se vyrábět velké série stejných hadic nebo jen malosériová či kusová výroba.
  • Dostupný zdroj napájení – stlačený vzduch, autobaterie, elektrický proud 220V nebo 380V
  • Předpokládané finanční prostředky.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?