Zkušební stolice na hadice

Urządzenie do testowania węży

Testování kompletních hydraulických hadic zkušebním tlakem slouží k ověření těsnosti a odolnosti. Pro standartní hydraulické hadice činí zkušební tlak 2-násobek maximálního pracovního tlaku. Testování má statický charakter a čas udržení tlaku činí řádově několik desítek sekund. Tetsování může dle požadavků podléhat část nebo 100% vyrobených hadic. Zkoušečkyhadic jsou vybaveny uzavřenými testovacími komorami, do nichř se instaluje jedna nebo několik zkoušených hadic najednou. Zkušebním médiem může být voda, olejová meulze nebo olej.
Testování pulzním tlakem dle pořadavků norem je u hydraulických hadic prováděno pro určení životnosti hadic v řádu tisíců cyklů. Vyžadují komplikované a nákladné vybavení.

Zařízení pro testování hadic

"*" oznacza pola wymagane