Pryžové hadice na páru

Przewód do pary
 • Odborné poradenství

  Působení vodní páry je destruktivní. Proto je velmi důležitá správná volba pryžové parní hadice pro konkrétní použití. Naši specialisté Vám na základě získaných zkušeností pomohou zvolit hadici odpovídající Vašim pracovním parametrům.

 • Vysoká kvalita provedení

  Pryžové hadice pro páru jsou vyráběny z vysoce kvalitní pryže, nejčastěji EPDM, charakteristické m.j. odolností vysokým teplotám. Hadice jsou vyztuženy textilním nebo ocelovým opletem či kordem v závislosti na pracovním tlaku.

 • Bezpečné použití

  Doporučujeme požívat pro upevnění koncovek na parní hadice speciální montážní objímky spojené šrouby. Vlivem páry dochází k částečné ztrátě elasticity materiály (gumy) což může způsobit netěsnost nebo i vytržení koncovky s katastrofálními následky. Šroubované objímky umožňují dotahování spoje v průběhu používání. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme užívat parní hadice s koncovkami upevněnými napevno pomocí lisovacích objímek a ani tuto verzi zákazníkům nenabízíme.

Příklady použití parních hadic

Transport nasycené vodní páry, transport přehřáté vodní páry, topné nebo technologické rozvody páry
Čištění, mytí instalací a strojů v potravinářském průmyslu horkou vodou a parou

Vybrané gumové parní hadice

Tlaková hadice pro nasycenou páru STEAM STAR/6

Wąż tłoczny do pary nasyconej STEAM STAR/6

Duše: Černá pryž EPDM
Výztuž: Syntetický oplet
Obal: Černá pryž EPDM
Pracovní teplota: od -40°C do +170°C
Pracovní tlak: 6 bar

 • doprava nasycené páry

 • dobrá odolnost vysokým teplotám, otěru, atmosférickým vlivům a ozónu

Tlaková hadice pro přehřátou páru VICTORIA®

Wąż tłoczny do pary przegrzanej VICTORIA®

Duše: Černá pryž EPDM
Výztuž: Dvojitý ocelový oplet
Obal: Černá (červená) pryž EPDM, (speciálně perforovaná)
Pracovní teplota: od -40°C do +210°C (krátkodobě do +232°C)
Pracovní tlak: 18 bar

 • doprava přehřáté páry

 • obal odolný vysokým teplotám a atmosférickým vlivům

 • koeficient bezpečnosti 10:1

 • nabízíme také: hadici VICTORIA® s obalem z červené pryže EPDM, hadici VICTORIA® vyrobenou dle normy EN ISO 6134/05 typ 2 třída A (Ω)

Tlaková hadice pro horkou vodu a páru PATOS®

Wąż tłoczny do gorącej wody i pary PATOS®

Duše: Bílá butylová pryž
Výztuž: Syntetický oplet
Obal: Modrá pryž NBR/PVC
Pracovní teplota: od -30°C do +95°C (voda), od -30°C do +165°C (pára)
Pracovní tlak: 6 bar (para), 10 bar (voda)

 • čištění, mytí instalací a strojů v potravinářském průmyslu horkou vodou a parou

 • duše splňuje požadavky norem FDA 21 CFR 177.2600 a BfR XXI kat.2

 • obal odolný rostlinným olejům a živočišným tukům

 • koeficient bezpečnosti: 10:1 (3:1 – pro vodu)

Upozornění:

Působení páry je destrukční. Pára může způsobit zničení zařízení, vážné poranění nebo smrt obsluhy. Abychom zamezili tomuto riziku je nutné správně zvolit hadici pro danou aplikaci a dodržovat výše uvedená doporučení týkající se instalace, údržby, skladování a kontroly a také pokyny BOZP.

Volba pryžové parní hadice

Při volbě parní hadice je nutné stanovit její požadované pracovní parametry:

 • maximální pracovní tlak páry
 • pracovní teplotu
 • druh páry: vlhká nasycená pára (s kapkami vody), suchá nasycená pára, přehřátá pára
 • závislost teploty nasycené páry na tlaku (přetlaku zobrazeného na manometru) je uvedená níže:
  tlak [bar]12345678910111213141516171819202224
  teplota [°C]120134144152159165171175180184188192195198201204207210213215220224
 • bude hadice vystavena náhlým vzrůstům tlaku
 • bude hadice ohýbána během práce pod tlakem
 • bude hadice používána trvale nebo krátkodobě
 • bude obsluhována ručně
 • jaké jsou vnější pracovní parametry v místě používání, riziko mechanického poškození, nebude vystavena rozlitým nebo kondenzujícím agresivním chemikáliím nebo olejům, které mohou poškodit obal hadice

Instalace hadice

Instalacja gumowego węża do pary
 • Je nutné dodržovat obecné pokyny pro instalaci hadic uvedené v instrukci používání pryžových parních hadic.
 • Ujistěte se, že koncovky (přípojky) jsou určeny pro páru.
 • Doporučujeme používat výhradně speciální parní koncovky, upevněné na hadici pomocí montážních objímek dotahovaných šrouby, které umožňují dotahování spoje. Při montáži koncovek je nutné dodržovat všechny pokyny k volbě a instalaci uvedené výrobcem. Šrouby přípojek musí být během používání hadice průběžně dotahovány. Dotažení šroubu je nutné zkontrolovat před každým použitím hadice nebo spuštěním instalace.
 • Je nutné eliminovat nadměrný ohyb hadic u koncovek.

Skladování

Hadici je nutné správně skladovat, pokud není používána. Vhodný stojan nebo paleta snižují riziko poškození během skladování. Nevěšejte hadici na hák, hřebík nebo jiný závěs, který by mohl způsobit její proražení nebo poškození.

Údržba a kontrola parní hadice

Všechny gumové parní hadice se vlivem času opotřebují. Proto je velmi důležitá průběžná kontrola jejich stavu, zda nedošlo k opotřebení znemožňujícímu její další bezpečné používání.

Obsluha musí dávat pozor na:

 • vznik puchýřků nebo hrudek gumy
 • praskliny obnažující oplet
 • úniky páry u spojek nebo na jiných místech hadice
 • zploštění nebo zalomení, které by mohlo způsobit poškození hadice
 • zmenšení průtoku páry ukazující na nabobtnání duše hadice

Pokud by došlo k výše uvedenému poškození je nutné vyřadit hadici okamžitě z provozu. Hadici lze znovu používat až po důkladné prohlídce jejího stavu. Poškození se nejčastěji projevují na koncích hadice, jelikož jsou zde nejčastěji ohýbány a zalamovány. V tom případě je nutné konec hadice odříznout a nasadit koncovku znova. Hadice používané nepřetržitě za stálých vysokých teplota a tlaků  musejí být průběžně kontrolovány, zda nedošlo k poškození jejich obalu. Ve většině případů je nutné demontovat koncovky.

Pokyny BOZP

 • Obsluha musí být vybavena odpovídajícím pracovním oděvem chránícím celé tělo včetně rukavic, gumových bot a ochrany očí. Oděv má chránit před opařením v případě úniku páry nebo horké vody.
 • Je nutné se ubezpečit že pracovní prostor je bezpečný a je v něm odpovídající pořádek.
 • Je nutné zkontrolovat dotažení koncovek před každým spuštěním instalace.
 • Pokud je instalace vypnuta nenechávejte hadice pod tlakem. Snižuje se tím jejich životnost.
Zkontaktujte se s námi, řekněte co potřebujete a my Vám pomůžeme nalézt vhodné řešení!

"*" indicates required fields