hadice pro transport kyseliny dusičné

Hadice pro transport kyseliny dusičné

Aplikacetransport kyseliny dusičné v procesu výroby hnojiv
Médiumkyselina dusičná o koncentraci 50%
Tlakdo 2 bar
Pracovní teplotado +30°C
Teplota okolí+30°C

Popis: Využita pryžová hadice o průměru DN 32, zcela antistatická, typu MANICHEM MARBLE charakteristická nízkým koeficientem tření během průtoku média a vysokou chemickou odolností. Hadice ukončena spojkami CAMLOCK z nerezi (typ ERS). Montáž pomoci skořepinových objímek DIN 2817.

Normy a požadavky:

  • EN 12115:2011 – pro hadice na chemikálie,
  • Direktiva ATEX – zóny: 0, 1, 2, 20, 21, 22,
  • EN 50014/ IEC 60079-0 pro výrobky používané v prostředí s nebezpečím výbuchu,
  • EC 1935/2004, EC 10/2011 – pro materiály a výrobky z plastů určené pro styk s potravinami,
  • EC 2023/2006 (GMP) – dobrá výrobní praxe pro materiály a výrobky určené pro styk s potravinami,
  • FDA 21 CFR 177.1520 – pro polyetylen určený pro styk s potravinami,
  • EC 2002/95 (RoHS) – neobsahuje nebezpečné substance: Hg, Pb, Cd, CrVI, PBB, PBDE,
  • EC1907/2006 (REACH) – regulace používání některých chemikálií.