Strategie firmy

Tubes International patří mezi jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících firem v oboru průmyslových hadic spojek v Evropě. Dlouholeté zkušenosti ze všech oblastí průmyslu přinášejí ovoce ve formě důvěry našich zákazníků, kteří nám svěřují řešení stále náročnějších a nebezpečnějších aplikací.
Zkušenosti a výrobní postupy jsou předmětem neustálých kontrol kvalifikačních a vědeckých institucí, jejichž výsledkem jsou nejrůznější certifikáty, oprávnění a zprávy sloužící k dalšímu zdokonalení naší práce.

Strategie naší firmy je založena na základním poslání Tubes International:

„S vědomím odpovědnosti spojené s nabízenými produkty a službami, ve světle nových požadavků kladených průmyslem, deklarujeme snahu o dosažení plné spokojenosti zákazníků v rozsahu nabízeného sortimentu, kvality výrobků a služeb a profesionální obsluhy, s plným zaangažováním všech pracovníků firmy.”

Naše činnost se soustřeďuje na čtyři základní oblasti:

  • Být pro zákazníka preferovaným dodavatelem průmyslových hadic a spojek;

  • Expanze na trhu prostřednictvím rozvoje vlastní prodejní sítě;

  • Nabídka co nejvíce inovativních a bezpečných řešení pro průmysl;

  • Profesní růst pracovníků naší firmy.

Těšíme se na naši spolupráci.

Vedení a pracovníci firmy Tubes International

Strategia firmy