Standardní způsoby montáže koncovek na pryžové průmyslové hadice

mocowane opaskamiUPEVNĚNÍ SPONAMI („clamped fittings”). Objímky a spony různého typu dotlačující hadici na „trn“ koncovky.
mocowane obejmami z zamkiemUPEVNĚNÍ SPONAMI SE ZÁMKEM („fittings with safety clamps”). Šroubovací objímky, dotlačující hadici na „trn“ koncovky a zabezpečené zámkem proti sesunutí z „trnu” koncovky.
zaciskane tulejami z zewnątrzUPEVNĚNÍ LISOVACÍMI OBJÍMKAMI Z VNĚJŠKU („ crimped fittings”). Objímky lisované mechanicky z vnějšku (zaarmované) a zabezpečené zámkem proti sesunutí z „trnu” koncovky.

Speciální způsoby montáže koncovek na pryžové průmyslové hadice

zaciskane od wewnątrzUPEVNĚNÍ LISOVACÍMI OBJÍMKAMI ZEVNITŘ („internal swaged fittings”). Koncovky lisované mechanicky zevnitř (pomocí protlačování kuželového přípravku
koncovkou) a zabezpečené zámkem, proti sesunutí z „trnu” koncovky. Metoda zajišťuje plný průtok média koncovkou bez turbulencí.
wbudowane (zawulkanizowane)VESTAVĚNÉ (ZAVULKANIZOVANÉ) („built-in fittings”). Koncovky zavulkanizované během výroby hadice – integrované s hadicí. Metoda zajišťuje plný průtok média koncovkou bez turbulencí.
wbudowane (zawulkanizowane) i pokryte gumą kołnierzeVESTAVĚNÉ (ZAVULKANIZOVANÉ) PŘÍRUBY POKRYTÉ PRYŽÍ („built-in rubber protected flanges”). Koncovky zavulkanizované během výroby hadice – integrované s hadicí, pokryté zevnitř a na těsnící ploše pryží. Metoda zajišťuje plný průtok média koncovkou bez turbulencí. Médium není v kontaktu s kovem koncovky. Není nutné používat dodatečné těsnění.
kołnierze z wbudowanym pierścieniemPŘÍRUBY SE ZABUDOVANÝM PRSTENCEM („beaded ends with flanges”). Koncovky upevněny speciálním tvarovaným prstencem, zavulkanizovaným do hadice během výroby – integrovaným s hadicí a pokrytým zevnitř a na těsnící ploše pryží. Metoda zajišťuje plný průtok média koncovkou bez turbulencí. Médium není v kontaktu s kovem koncovky. Není nutné používat dodatečné těsnění.
kołnierze gumowePRYŽOVÉ PŘÍRUBY („rubber flanges with back-up rings”). Koncovky ve tvaru pryžových přírub, vytvarované a zavulkanizované během výroby hadic, které jsou při montáži spojovány pomocí kovových opěrných přírub.

Speciální typy ukončení pryžových průmyslových hadic

miękkie końce wężaMĚKKÉ KONCE HADICE („soft ends”). Pro usnadnění montáže koncovky je spirála tlako-sací hadice ukončena dříve (během výroby hadice celu). Konec hadice je vyztužen pouze textilním opletem.
powiększone miękkie końce wężaZVĚTŠENÉ MĚKKÉ KONCE HADICE („enlarged ends”). Pro usnadnění montáže koncovky je spirála tlako-sací hadice ukončena dříve (během výroby hadice celu). Konec hadice je zvětšen a vyztužen pouze textilním opletem.
zawulkanizowane końce wężaZAVULKANIZOVANÉ KONCE HADICE („capped ends”). Konec hadice je kompletně zavulkanizován během výroby pro ochranu výztuže (opletu) před průnikem média a vlhkosti.