• OILSTAR
  • kariera
  • KOMPENZÁTORY
  • ZAŠLI HODNOCENÍ
  • Zařízení pro komepltaci hadic
  • HYDRAULICKÉ VÁLCE
  • Hadice pro technické plyny
  • Bezodkapové spojky

ZAŘÍZENÍ PRO KOMPLETACI HADIC

ARMOVACÍ LISY

ARMOVACÍ LISY

Armovací lisy jsou určeny pro trvalou montáž koncovek na hydraulické a průmyslové hadice pomocí zalisování lisovací objímky na vloženou koncovku. Existuje řada typů lisů od jednoduchých ručních až po velké průmyslové lisy s tlakem řádu tisíců tun. Armovací lisy jsou vybaveny výměnnými sadami čelistí pro lisování hadic různých průměrů. Základními parametry armovacích lisů jsou: rozsah průměrů zalisování, lisovací síla, maximální rozevření čelistí a rychlost lisování (teoretická efektivita lisování v počtu zalisování za hodinu). Pohon lisů může být ruční nebo pneumatický (v případě malých mobilních a servisních lisů) a elektrický (pro stacionární malosériové a velkosériové lisy). Lisy určené pro servisní vozy jsou vybaveny akumulátorovým napájením. Mohou být vybaveny různými verzemi ovládání od jednoduchých manuálních až po multifunkční elektronické systémy.

ŘEZAČKY HADIC

ZAŘÍZENÍ PRO ŘEZÁNÍ HADIC

Zařízení pro řezání hadic (pily) s elektropohonem jsou určeny převážně pro řezání hydraulických hadic s kovovým opletem. Mohou být použity také pro řezání hydraulických hadic s textilním opletem a některých typů průmyslových hadic. Jsou vybaveny hladkými nebo ozubenými ocelovými řeznými kotouči s otáčkami řádu 2900 ot/min. Přítlak hadice na kotouč je realizován pomocí ruční páky nebo pedálu (pneumaticky nebo hydraulicky). Pily jsou charakterizovány: maximálním vnějším průměrem řezané hadice, možností řezání hydraulické hadice určitého typu (např. 4-opletové do průměru 2"), výkonem motoru, způsobem regulace rychlosti řezu a možností připojení k odsávání. Mohou být vybaveny vodícími hadice, měřícím stolem nebo počítadlem řezů. Pro sériovou výrobu jsou používány automatizované pily s možností řezání hadic na přesně stanovené délky.

ZAŘÍZENÍ PRO OŘEZ HADIC A OSAZENÍ KONCOVEK

ZAŘÍZENÍ PRO OŘEZ HADIC A OSAZENÍ KONCOVEK

V řadě případů vyžaduje montáž koncovek na hadice ořez vnější nebo vnitřní vrstvy hadice na stanovené délce. Pro tento účel jsou zkonstruovány ořezávačky hydraulických hadic, od jednoduchých ručních pro kusovou výrobu až po poloautomaty pro sériovou výrobu. Zařízení jsou vybaveny nářadím (vodící trny a nože) pro různé vnitřní průměry hadic.
Proces osazování (vtlačování) koncovek do hadic múže být rovněž mechanizován. SLouží k tomu zařízení pro osazování koncovek s pneupohonem. Tyto zařízeni jsou často integrovány s ořezávačkami hadic jako vícefunkční zařízení pro sériovou výrobu.

ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ HADIC

ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ HADIC

Testování kompletních hydraulických hadic zkušebním tlakem slouží k ověření těsnosti a odolnosti. Pro standartní hydraulické hadice činí zkušební tlak 2-násobek maximálního pracovního tlaku. Testování má statický charakter a čas udržení tlaku činí řádově několik desítek sekund. Tetsování může dle požadavků podléhat část nebo 100% vyrobených hadic. Zkoušečkyhadic jsou vybaveny uzavřenými testovacími komorami, do nichř se instaluje jedna nebo několik zkoušených hadic najednou. Zkušebním médiem může být voda, olejová meulze nebo olej.
Testování pulzním tlakem dle pořadavků norem je u hydraulických hadic prováděno pro určení životnosti hadic v řádu tisíců cyklů. Vyžadují komplikované a nákladné vybavení.