Odsávací hadice odolné chemikáliím

Węże odciągowe specjalne

Lehké, elastické hadice pro odsávání výparů agresivních chemikálií, rozpouštědel a plynů, vyrobeny z materiálu jako: polyetylen, polypropylen a tkanin pokrytých plasty (např. teflon – PTFE). Vyztuženy spirálou z ocelového drátu a ocelového plechu (hadice typu CLIP). Dostupné v elektrostatické verzi v souladu s TRBS 2153 a těžce zápalné (DIN 4102 B1).

Chemicky odolné odsávací hadice jsou široce používány v chemickém, petrochemickém, papírenském a farmaceutickém průmyslu a v lakovnách. Jsou také používány v laboratořích pro odsávání digestoří.

Pro správnou volbu hadice s ohledem na chemickou odolnost je nutné shromáždění následujících údajů: typ média (výparů, které plynou hadicí), teplota výparů, pracovní tlak (podtlak). Je nutné získat také bezpečnostní list dané chemikálie. Je nutné posoudit také riziko vzniku elektrostatického náboje, zvláště pak v zónách s nebezpečím výbuchu.

Postup volby hadice je popsán v technické informaci „Volba hadic a koncovek s ohledem na chemickou odolnost” a v tabulkách chemických odolností materiálů (viz přílohy a kapitola TECHNICKÉ INFORMACE).

Volba hadice pro agresivní chemické výpary by měla být vždy potvrzena Tubes International!
ODSÁVACÍ HADICE ODOLNÉ CHEMIKÁLIÍM

"*" oznacza pola wymagane