Hydraulické hadice

hydraulicke hadice

Hydraulické hadice – obecné informace

Pryžové hydraulické hadice jsou používány v systémech silové hydrauliky pro přenos síly a ovládání. Základním médiem, pro které jsou určeny, je hydraulický olej. Standartně pracují pryžové hadice v rozmezí teplot od -40 do +100°C a pracovních tlaků do 420 bar (42 MPa).

S ohledem na konstrukci lze hydraulické hadice rozdělit na:

  • Hadice s textilním opletem (jedna nebo dvě vrstvy).
  • Hadice s ocelovým opletem (jedna, dvě nebo tři vrstvy).
  • Hadice s ocelovým spirálním ovinem (čtyři nebo šest vrstev).

Hydraulické hadice jsou vyráběny dle norem v palcových vnitřních rozměrech. Nejrozšířenějšími normami pro výrobu jsou americké SAE, mezinárodní ISO a evropské EN.
Mimo standartních hydraulických hadic vyráběných dle výše uvedených norem lze dodat také hadice, které jsou charakteristické: vyšší elasticitou, vyššími tlakovými parametry, vyšší tepelnou odolností, vyšší odolností obalu proti otěru, vyšší chemickou odolností.

Volba hydraulické hadice pro konkrétní použití závisí na řadě činitelů, ze kterých jsou nejdůležitější:

  • pracovní tlak a jeho parametry (statický, dynamický),
  • teplota média a okolí.

Hydraulické pryžové hadice určené pro použití v hornictví musí splňovat další požadavky spojené s nebezpečím požáru nebo výbuchu při hlubinné těžbě (např. výbuch metanu, uhelného prachu).
Hydraulické hadic jsou používány ve formě kompletních hadice s koncovkami zalisovanými na armovacích lisech.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?