Jaké druhy přemístění mohou přenášet ocelové kompenzátory?

Ocelové kompenzátory v závislosti na své konstrukci mohou přenášet přemístění instalace v několika směrech: osové příčné úhlové směřující podél osy kompenzátoru: tlačné nebo tahové směřující kolmo na podélnou osu kompenzátoru přemísťující kompenzátor úhlově od jeho podélné osy Samozřejmě ve skutečných provozních podmínkách instalace mohou být reálné směry přemístění, kterým je kompenzátor vystaven, kombinací [...]

Jsou měchy ocelových kompenzátorů vyráběny jako vícevrstvé?

Měchy ocelových kompenzátorů mohou být vyráběny jak vícevrstvé (nejčastěji), tak i jednovrstvé (méně často). Počet vrstev v ocelovém měchu závisí na parametrech kompenzátoru, jako jsou: tlak a projektovaná teplota a velikost projektovaných přemístění. Vícevrstvé měchy mohou mít různý počet vrstev od 2 až do 10. Tloušťka jednotlivé vrstvy měchu může být od 0,2 mm [...]

Jaké druhy materiálů se používají při výrobě ocelových kompenzátorů?

Ocelové kompenzátory se vyrábějí z různých ocelových slitin v závislosti na tom, v jakých podmínkách (tlak, teplota) budou pracovat a jaký druh média jimi bude protékat. Pracovní prvky kompenzátoru, tj. měchy, jsou nejčastěji vyráběny ze standardních nerezových a kyselinovzdorných ocelí, jako jsou: 1.4541 (AISI 321), 1.4404 (AISI 316L), 1.4571 (AISI 316Ti) nebo 1.4301 (AISI [...]

V jakých maximálních provozních parametrech zahrnujících tlak a teplotu mohou pracovat ocelové kompenzátory?

Ocelové kompenzátory díky velmi širokým konstrukčním možnostem a mnoha různým materiálům použitelným při jejich výrobě mohou pracovat při skutečných provozních parametrech dosahujících velmi vysokých hodnot. Při použití speciálních vícevrstvých konstrukcí měchů kompenzátorů je možné dosáhnout provozních tlaků přesahujících i hodnotu 100 barů, v závislosti na průměru kompenzátoru. Totéž platí i pro provozní teplotu, která [...]

Jaké gumové kompenzátory se vyznačují vysokou odolností vůči působení agresivních chemických médií?

V závislosti na druhu proudícího média můžeme použít různé druhy materiálů měchů v gumových kompenzátorech. Mohou to být například guma CSM (Hypalon) nebo guma FPM (Viton). Oba tyto materiály jsou odolné vůči působení mnoha různých chemických látek či různých druhů ropných produktů. Nejvyšší chemickou odolnost vůči zvláště agresivním sloučeninám a látkám však mají gumové [...]

Mohou gumové kompenzátory pracovat v podtlakových podmínkách?

Ano. V závislosti na druhu gumového kompenzátoru a jeho průměru mají gumové kompenzátory schopnost pracovat v podtlakových podmínkách různé hodnoty. Obecně platí, že u gumových kompenzátorů s rostoucím průměrem klesá hodnota přípustného pracovního podtlaku. Aby bylo gumovým kompenzátorům – zejména těm s většími průměry – umožněno pracovat v těchto podmínkách, jsou dodatečně vybaveny vnitřními [...]

Jaký druh elastomeru v gumových kompenzátorech je obzvláště doporučován pro horkou vodu?

Druh materiálu používaného v kompenzátorech pro horkou vodu je guma EPDM. Vyznačuje se vysokou odolností vůči zvýšené teplotě, až do +130°C (krátkodobě až do +150°C) v závislosti na typu kompenzátoru. Navíc se vyznačuje dlouhou životností, pomalým stárnutím za atmosférických podmínek. Dále je odolná vůči působení slabých roztoků kyselin a zásad, technických alkoholů, esterů a [...]

Jaká je teplotní odolnost kompenzátorů?

Teplotní odolnost kompenzátorů je velmi různorodá v závislosti na druhu materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. U gumových kompenzátorů může maximální pracovní teplota, v závislosti na druhu gumy, dosáhnout až +150 °C. Vyšší přípustnou pracovní teplotu mají kompenzátory vyrobené z PTFE (teflonu), kde může, v závislosti na pracovním tlaku, dosahovat hodnoty něco málo přes +200 [...]

V jakých maximálních tlacích mohou pracovat kompenzátory?

Přípustný pracovní tlak kompenzátorů může být velmi různý a závisí na mnoha faktorech. Především se výrazně liší podle materiálu, ze kterého je vyroben pružný prvek kompenzátoru (měch). Velký význam mají také takové faktory, jako je velikost kompenzátoru, jeho pracovní teplota a druh médium, které jím proudí. Nejnižší přípustný pracovní tlak mají textilní kompenzátory, pro [...]

K čemu se používají kompenzátory v potrubích?

Kompenzátory, bez ohledu na jejich druh a materiál, ze kterého jsou vyrobeny, slouží především k: absorpci tepelné roztažnosti potrubí způsobené proudícím médiem, eliminaci nebo omezení vibrací a chvění, redukci konstrukčních a montážních napětí, usnadnění montáže prvků potrubí a armatur. Díky tomu použití kompenzátorů v instalaci může výrazně zvýšit komfort jejího užívání a prodloužit životnost. [...]