Odsávací hadice odolné oděru

  • Wąż odciągowy

Lehké, elastické hadice vyrobené z polyuretanu (materiálové verze polyester-polyuretan nebo polyeter-polyuretan), vyztuženy ocelovou spirálou, používány pro odsávání a transport abrazivních materiálů, prachu, kouře, pilin, špon, dřevěných štěpků, sypkých substancí. Lze je použít také pro vzduch, plyny a výpary neagresivních chemikálií.

Hojně používány zvláště v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, jako vybavení obráběcích strojů pro dřevo a v rozvodech odtahu pilin a špon. Používány také v kovozpracujícím a plastikářském průmyslu, v potravinářství, stavebnictví, chemickém průmyslu a dalších oborech.

Vyráběny ve standardních délkách např. 10 m, dostupné rovněž v kratších i delších výrobních délkách. Lze vyrobit také ve větších průměrech nad 500 mm.

V závislosti na abrazivních vlastnostech a velikosti částic odsávaného materiálu jsou dostupné hadice s různými sílami stěny.Hadice je také nutné volit s ohledem na velikost podtlaku, přítomného v instalaci. Rozsah pracovních teplot od -40°C do +100°C (pro většinu hadic). Dostupné v následujících verzích: antistatická dle normy TRBS 2153, odolná mikrobům a hydrolýze, s atestem pro styk s potravinami, těžce zápalná dle DIN 4102 B1.

ODSÁVACÍ HADICE ODOLNÉ ODĚRU
Odsávací hadice odolné oděru

"*" oznacza pola wymagane